Open menu
Verenigingsinformatie

Vanaf begin 1991 is in Schin op Geul een heemkundevereniging actief, met als werkgebied de parochies Schin op Geul en Oud-Valkenburg.

Heemkunde wil zeggen de kennis van het eigen heem, de eigen omgeving, de streek waar men woont. Ook kennis van zeden en gebruiken, opvattingen en overleveringen van de bevolking in relatie tot hun wonen en werken, valt onder heemkunde. En niet te vergeten de zorg voor monument en landschap.

Onze vereniging heeft zich ten doel gesteld:

  • Het verrichten van onderzoek naar heemkundige vraagstellingen.
  • Het verzamelen en archiveren van geschiedkundige en actuele gegevens.
  • Het zich inzetten voor het behoud van cultuur-historische objecten in het werkgebied.
  • Het bevorderen van het gebruik van het dialect van Schin op Geul en Oud-Valkenburg in woord en geschrift.
  • Het door publicaties, tentoonstellingen, lezingen en dergelijke informatie geven over heemkundige zaken.

Om al deze doelen te realiseren heeft onze vereniging een aantal werkgroepen gevormd. Ter vervanging van het oude periodiek wordt jaarlijks het magazine Ad Golam uitgegeven, dat gratis wordt verstrekt aan de leden van de vereniging. Qua activiteiten worden er in voor- en najaar lezingen gehouden; tevens zijn er excursies naar interessante plaatsen.

De vereniging beschikt over een ruimte waarin het archief is ondergebracht. Een inventaris van de daarin aanwezige archiefbescheiden is beschikbaar. Deze archiefruimte bevindt zich in Gemeenschapshuis 't Geboew, Warande 43 te Schin op Geul. Bezoek ervan is slechts mogelijk op afspraak; neem hiervoor contact op met Fon Weusten (043-4591630).

Klik op onderstaande links voor meer informatie over: