Open menu
Inventaris van de archiefbescheiden

De Heemkundevereniging beschikt over een eigen archiefruimte, welke zich bevindt in gemeenschapshuis 't Geboew in Schin op Geul.

Sinds enige tijd wordt er druk gewerkt om alles toegankelijker te maken voor bezoekers en onderzoekers. Zodoende vindt er een totale inventarisatie plaats van alle aanwezige archiefbescheiden.

Via onderstaande link is (binnenkort) te bekijken over welke archiefstukken wij beschikken:

  • Het volledige archief van de Heemkundevereniging

Verder hebben wij het beheer gekregen over:

  • Collectie geschonken door Postduivenvereniging De Vrijheid
  • Collectie geschonken door ing. H.W.A. Lemmerling
  • Collectie geschonken door dr. D.B. Jochems

Daarnaast is digitaal tevens een index van alle Ad Golams en een index van alle oude periodieken beschikbaar.

Van alle familie- en plaatsnamen in de door ons uitgegeven kwartierstatenboeken zijn eveneens indexen gemaakt: familienamen deel 1, familienamen deel 2, familienamen deel 3, plaatsnamen deel 2 en plaatsnamen deel 3.

Inmiddels zijn er ook al diverse aanvullingen en correcties van de gegevens in deze boeken verschenen: aanvullingen deel 1 en aanvullingen deel 2.