Open menu
Middagexcursie naar het Thermenmuseum in Heerlen

Op zaterdagmiddag 25 mei as. zijn we voornemens om met onze heemkundevereniging een bezoek te brengen aan het Thermenmuseum in Heerlen; we reizen daarheen per bus.

In het Thermenmuseum vindt u de indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis, de thermen.  Het is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland.  Het museum heeft daarnaast een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, afkomstig uit Coriovallum – de Romeinse stad die onder Heerlen ligt.

De afgelopen twee jaar is er heel wat werk verricht in het Badhuis. Na maanden onderzoeken, restaureren en herstellen, nodigt het museum U met gepaste trots uit om de resultaten zelf te komen ervaren.

De restauratie heeft voor een nieuw beeld gezorgd; de restanten, verhalen en geheimen van de Romeinen komen steeds meer naar buiten. Ook bij de consolidatie van het badhuis zijn belangrijke stappen gezet.

Wat kunt u met uw groep in ons museum verwachten?  Audiovisuele presentatie, 3D-techniek waarmee de thermen worden uitgebeeld, museumzaal, digitaal badhuis, omloop thermen, wisselexposities, workshops, koffiecorner en een museumwinkel.  Opgemerkt zij dat deze excursie ook heel leerzaam is voor de wat oudere jeugd!

De bus vertrekt om 13.30 uur bij gemeenschapshuis ’t Geboew; uiterlijk rond 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in het dorp.  De kosten voor deelname bedragen € 12,50 per persoon, inclusief een rondleiding van anderhalf uur door een gids.

In de bus is plaats voor vijftig personen; het is daarom wenselijk dat U zich van te voren aanmeldt.  Hierbij is de volgorde dat HKV-leden voorrang hebben op niet leden en het tijdstip van aanmelding bepalend is voor de deelname.  Vol is vol!

U kunt zich vanaf maandag 6 mei as. aanmelden voor de excursie bij Jan Hendrikx (tel. 06 2904 3203 of per e-mail: jhendrikx19491@kpnmail.nl); graag aangeven indien U in het bezit bent van een museumjaarkaart.  Bij onvoldoende belangstelling kan de excursie helaas geen doorgang vinden; U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Attentie s.v.p.!  Annuleren van een aanmelding kan tot uiterlijk donderdag 23 mei; bij in gebreke blijven hiervan zijn we helaas genoodzaakt om toch de reissom in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,
Heemkundevereniging Schin op Geul