Open menu
Lezing en Excursie Sint Truiden

Namens het bestuur van de Heemkundevereniging nodig ik U graag uit voor een tweetal activiteiten die betrekking hebben op de Belgisch-Limburgse stad Sint-Truiden. Deze activiteiten organiseren we – traditioneel – samen met de Kring Land van Valkenburg en Heuvelland van het LGOG.

Op donderdagavond 15 augustus 2019 zal geograaf Huub Stohr tijdens een boeiende lezing een beeld schetsen van Sint-Truiden. Het is een voorbereiding op de excursie van zaterdag 24 augustus. Zoals gebruikelijk wordt ook nu het verhaal ondersteund door beeldmateriaal.

Deze lezing vindt plaats in gemeenschapshuis
’t Geboew alhier (Warande 43), aanvang 20.00 uur. Ook indien U niet deelneemt aan de excursie bent U van harte welkom.

Bijwonen van de lezing is gratis.

Hub Stohr geeft ons de volgende toelichting:

De Belgisch-Limburgse stad Sint-Truiden dankt haar naam en haar ontstaan aan Trudo, een Frankische edelman uit de 7de eeuw. Hij bouwde een kerk en stichtte een klooster bij een beekje in de Haspengouw, een van de vruchtbaarste streken van dit deel van Europa. Na zijn dood werd Trudo heilig verklaard en toen er ook nog wonderen bij zijn graf plaatsvonden werd deze plek een geliefd bedevaartsoord. Het klooster groeide uit tot een rijke Benedictijnenabdij met veel grondbezit. Bij de abdij ontstond een nederzetting die al snel uitgroeide tot een stad met vooral verzorgende functies voor het omringende platteland. Eeuwenlang lagen de abdij en de markt van Sint-Truiden pal naast elkaar en stad en abdij hadden ieder zeggenschap over hun eigen deel van de stad. In de Franse Tijd werd de abdij opgeheven en de gebouwen verkocht, voor een groot deel afgebroken en als bouwmateriaal verkocht. De toren bleef behouden. In de 19de eeuw werd een deel van de abdij herbouwd. In 1975 verwoestte een felle brand weer een deel van het complex. De toren raakte toen zijn spits kwijt. Sint-Truiden bleef een relatief kleine stad, echter met een gigantisch marktplein, op één na het grootste van België. Dit plein wordt nog altijd beheerst door een drietal torens: het belfort van het stadhuis, de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de nu stompe toren van de abdij.

Op zaterdag 24 augustus 2018 gaan we per comfortabele touringcar naar Sint-Truiden; we vertrekken om 9.00 uur vanaf het Ljubljanaplein in Schin op Geul.

We maken een wandeling door Sint-Truiden met veel gezellige straten met winkels en restaurants, beklimmen de abdijtoren en bezoeken de ‘Keizerszaal’ en de ‘Academiezaal’ van de abdij, een aantal kerken en een begijnhof. Er blijft ook nog tijd over om zelf de sfeer van de stad op te snuiven.

U kunt onafhankelijk van de lezing deelnemen aan de excursie naar Sint-Truiden.

Voor deze excursie wordt aan leden een bijdrage van
€ 20,- per persoon gevraagd; voor niet-leden bedragen de kosten € 25,-.

In de bus is plaats voor 50 personen. Het is daarom wenselijk dat U zich van te voren aanmeldt; hierbij is de volgorde van aanmelding bepalend voor de deelname.

U kunt zich tot maandag 12 augustus as. aanmelden voor de excursie bij Jan Hendrikx (tel. 06 29 04 32 03 of per e-mail: jhendrikx19491@kpnmail.nl.).

Attentie s.v.p.! Annuleren van een aanmelding kan tot uiterlijk donderdag 22 augustus; bij in gebreke blijven hiervan zijn we helaas genoodzaakt om toch de reissom in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

John van Weersch, voorzitter

Programma:

9.00 uur : vertrek uit Schin op Geul.
circa 10.30 uur : aankomst in Sint Truiden; start wandeling en bezoeken
12.30 uur : lunchpauze op en rond de Grote Markt (op eigen kosten)
14.00 uur : vervolg wandeling en bezoeken
17.00 uur : vertrek uit Sint-Truiden richting Schin op Geul
circa 18.30 uur : aankomst in Schin op Geul