Open menu
Excursie en lezing in augustus gaan niet door

Door de huidige corona-ontwikkelingen heeft de Heemkundevereniging en LGOG besloten om de geplande excursie van augustus te annuleren.

Wij vinden het momenteel niet verantwoord om een lezing en een busreis te organiseren. Laten we hopen dat we deze pandemie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten en weer terug kunnen naar ons “oude normaal”.

Voor de rest van het jaar hebben we nog één activiteit op ons programma staan, namelijk de jaarlijkse filmavond. Deze staat gepland voor vrijdag 26 november, indien de corona-omstandigheden dat toelaten.

Verder heeft u nog het jaarlijks magazine Ad Golam van ons tegoed. Door omstandigheden is de uitgifte hiervan vertraagd. We verwachten dat het magazine half september gereed zal zijn.