Open menu
Dorpskalenderfoto van Mei 2023

1971 Panorama op Panhuis, Breeweg en de Sint Mauritiuskerk.
In het midden het oudegemeenschapshuis La Baraque met daarnaast de nieuwe kleuterschool in aanbouw.

Ons dorp, gelegen in het Geuldal, wordt omringd door heuvels, al dragen ze in hun naam vaak het woord “berg”, zoals Soesberg, Keutenberg, Dölkesberg, Schaelsberg en Walemerberg. Om het dorp te verlaten moet je nagenoeg altijd een “berg” op, of je moet de rivier de Geul blijven volgen, dan blijft de route vaak vlak. Vanaf de hogere delen heb je een prachtig uitzicht over het Geuldal. Zoals uit de foto blijkt heb je vanaf de Soesberg een prachtig panorama over Strucht, Schin op Geul, Walem, Schaelsberg en Dölkesberg. Maar je hebt ook ook een schitterend uitzicht richting het Gerendal en Valkenburg en ook richting Engwegen,  Schoonbron, Keutenberg en de Berghof.
Een prachtig 5 sterren landschap, waar veel toeristen uit binnen- en buitenland hun vakantie komen doorbrengen.
Ten tijde van de foto, 1971, was Schin op Geul een echt “toeristendorp” en kwamen de gasten veelal uit Holland; in de volksmond dan ook “de Hollendere” genoemd. Om deze stroom aan vakantiegangers te herbergen telde ons dorp veel hotels en pensions, enkele campings en diverse cafe’s. Restaurants en andere eetgelegenheden waren meestal gekoppeld aan de hotels en campings. Dit zorgde voor veel extra werkgelegenheid in ons dorp, al was dit werk veelal seizoensgebonden. Het toeristenseizoen duurde in die tijd vanaf Pasen tot begin oktober.
De grootste toeristenpiek was tijdens de bouwvakvakantie, meestal vanaf half juli tot half augustus. Het dorp en de horecagelegenheden puilden dan uit van de bezoekers. Veel inwoners waren dan ook betrokken bij de toeristen-branche; of ze hadden een eigen hotel, pension, camping of café of ze waren werkzaam bij één van deze horecagelegenheden in ons dorp of in Valkenburg en omgeving.
De toeristen brachten veel welvaart en vernieuwing naar ons dorp. Oude gebouwen en huizen werden afgebroken of verbouwd voor de huisvesting van al die gasten. Daardoor ging in ons dorp veel oude historie verloren, meer dan in vergelijking met andere omliggende dorpen die niet zo toeristisch waren. Ons dorp groeide en er was dringend behoefte aan meer woongelegenheid. Al vanaf 1965 werden er nieuwe plannen gemaakt voor een uitbreidingsplan in Schin op Geul. In dit plan moest, naast woningen, ook  plek ingeruimd worden voor een nieuw gemeenschapshuis, een nieuw Groene Kruisgebouw, een nieuwe Boerenleenbank (Rabobank), een nieuwe kleuterschool en huisvesting voor senioren. Verder moest er ook nog ruimte zijn voor vrije woningbouw. Het uitbreidingsplan moest gerealiseerd rond het oude gemeenschapshuis La Baraque en de Breeweg. Er moesten nog vele (gemeentelijke) hobbels genomen worden voordat uiteindelijk gestart kon worden met de uitvoering van dit bestemmingsplan. Zoals op de foto te zien is was in 1971 de bouw van de nieuwe kleuterschool, links naast het oude gemeenschapshuis, al klaar en was ook het nieuwe bankgebouw aan de Breeweg al gereed. In 1973 werd met de bouw van het gemeenschapshuis en het Groene Kruis gestart. Met de bouw van de eerste woningen in de nieuwe wijk Warande/ Mauritiussingel moest nog tot 1976 gewacht worden. In de periode tot en met 1984 werden in totaal bijna 100 nieuwe gezins- en 24 seniorenwoningen gerealiseerd. Ook werd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de wijk Hanewei gebouwd met 22 huurwoningen en 11 woningen in de vrije sector.
Uitbreidingsprojekten die ons dorp een nieuwe impuls gaven en lieten uitgroeien tot een mooie gemeenschap met een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen.