Open menu
Dorpskalenderfoto van Juni 2023

30 juli 1939; In processie naar de kerk van Oud-Valkenburg voor de priesterwijding van Pater Scheijen

Jozef Michiel Hubert Scheijen werd geboren op 31 mei 1913 te Oud-Valkenburg als 5e kind van Theodoor Hubert Scheijen en Maria Elisabeth Bosch. Als jongste zoon uit het gezin voelde hij zich al jong geroepen tot het kloosterleven en het priesterschap. Hij trad in bij de congregatie van de Paters van de Heilige Harten aan de Cauberg in Valkenburg. Deze congregatie had nog meerdere kloosters in het land, vooral in Brabant. Zoals gebruikelijk nam Michiel bij het intreden een nieuwe naam aan ter vervanging van zijn 'gewone' naam. Hij ging voortaan verder door het leven onder de naam Pater Andreas. Op 30 juli 1939 werd Pater Andreas tot priester gewijd. De diakenstola werd ingeruild voor een priesterstola en kazuifel. Zijn handen worden gezalfd met chrisma en hij ontving van de bisschop de kelk als teken dat hij voortaan ook zelf de eucharistie mocht voorgaan.

Na de wijding volgde de eerste Heilige Mis van Pater Andreas. Deze werd gehouden in de kerk van Oud-Valkenburg. Het was dan ook groot feest in Oud-Valkenburg. Er werd gesierd met dennebomen en dennetakken die uigedost werden met wit/gele papieren bloemen. Er werden gekleurde zandtapijten op straat gemaakt, bloemen gestrooid en bronkpaaltjes met vaandels sierden de route die Pater Andreas vanaf zijn ouderlijkhuis naar de kerk zou maken. Iedereen was aanwezig, want niemand wilde dit hoogtepunt binnen de dorpsgemeenschap en parochie missen. Het feest werd nog extra luister bijgezet door de aanwezigheid van schutterij en fanfare. De opgang en ingang naar de kerk was eveneens extra versierd voor deze bijzondere gelegenheid. En dat alles om Pater Andreas een onvergetelijke eerste Heilige Mis en priesterdag te bezorgen.

We willen als heemkundevereniging willen graag een uitgebreide beschrijving maken over het leven en werken van Pater Andreas Scheijen en dat verhaal publiceren in een van onze volgende magazines. Hiervoor zijn wij dan ook op zoek naar informatie, verhalen en foto’s van Pater Scheijen.
Ook voor de foto van juni van onze dorpskalender vragen wij uw hulp.

Wie herkent u nog op de foto. Vooral de oudere inwoners van Oud-Valkenburg nodigen wij dan ook graag uit om ons te helpen bij de zoektocht naar de namen van de personen op de foto.
Herkent u iemand? Geef dan het nummer en de naam van de persoon door aan onze heemkundevereniging (johnvanweersch@ziggo.nl / 06 18902051).
Bedankt voor uw hulp bij de informatie over Pater Scheijen en de personen op de foto.