Open menu
Dorpskalenderfoto van juni 2022

Processie van Schin op Geul trekt voor het eerst door de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Mauritiussingel/Warande

Al in de zestiger jaren werden door de toenmalige gemeente Valkenburg-Houthem plannen gemaakt voor een uitbreidingsplan in Schin op Geul. In dit plan moesten, naast koopwoningen, ook  het nieuwe gemeenschapshuis met het Groene Kruisgebouw, de Boerenleenbank (Rabobank), de kleuterschool en huisvesting voor bejaarden gerealiseerd worden. Verder moest er ook nog ruimte zijn voor vrije woningbouw. Het uitbreidingsplan zou in meerdere fases uitgevoerd worden.
Er moesten nog vele (gemeentelijke) hobbels genomen worden voordat gestart kon worden met de uitvoering van dit bestemmingsplan. Er moest grond aangekocht worden en de financiering van het hele projekt moest geregeld worden. Het duurde nog tot begin van de jaren zeventig voordat de eerste steen gelegd kon worden voor dit grootse projekt. Eerst werden het gemeenschapshuis en de kleuterschool gerealiseerd. Daarna werd gestart met de bouw van de koopwoningen en de Boerenleenbank. In het bestemmingsplan werden premie A-,B- en C-woningen gebouwd. De kopers van deze woningen konden gebruik maken van de toenmalige subsidieregelingen om het eigen woningbezit te bevorderen. Hierdoor waren de woningen zeer betaalbaar.
De eerste huizen worden in de periode 1976 t/m 1978 gebouwd. De volgende bouwfases werden in 1982 en 1984 afgerond. In totaal werden bijna 100 woningen aan de Mauritiussingel en Warande gerealiseerd. Ook werden 24 woningen voor senioren (bejaarden) gebouwd. Al met al een groots uitbreidingsprojekt dat ons dorp een nieuwe impuls gaf en liet uitgroeien tot een mooie gemeenschap met een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen.

Op de foto trekt de processie voor het eerst door de Mauritiussingel. Op de voorgrond een groep misdienaars die het madonnabeeld van de spaanse kunstenaar Pablo Rueda meedragen:
1.           ?
2.           Victor Damoiseaux
3.           Govert van Rennes
4.           ?
5.           Fon Weusten (onderwijzer)
6.           Marion Mulkens
7.           Godelieve Smeets
8.           ?
9.           ?
10.         ?

Helaas hebben we niet alle namen van de misdienaars kunnen achterhalen. Kunt u ons verder helpen met de ontbrekende namen! Neem dan contact op met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).