Open menu
Dorpskalenderfoto van Juni 2021

Zwembad van fam. Caubo bij de waterval aan het voetpad van Schin op Geul naar de Drie Beeldjes.

De foto van de zwemmers op de waterval zal omstreeks 1930 gemaakt zijn en niet omstreeks 1947, zoals vermeld op de kalender.

In 1926 krijgt Louis Caubo, zoon van veldwachter Caubo, toestemming voor het exploiteren van zwem- en badinrichting ‘De Waterval’. Deze badinrichting, een zwembad nabij de waterval in de Geul aan het einde van de Graafstraat, werd vooral bezocht door in Valkenburg verblijvende gasten. In de jaren die daarop volgen zal dit zwembad voor de nodige beroering zorgen in het vredige Schin op Geul. Vooral is er kritiek op het ‘zedeloos gedrag’.

In een krantenpublicatie van 21 september 1929 lezen we:

Aan alle kanten kan men door de spleten der planken in de kleedkamertjes zien..... Personen van beiderlei geslacht gingen na hun bad met elkander stoeien en zich te drogen leggen in het weiland..... Wie zal hier den bezem hanteeren ?

In 1936 wordt er op advies van de Inspecteur van de Volksgezondheidsdienst geen vergunning meer verleend. Hij heeft geconstateerd dat er diverse rioleringen op de Geul uitmonden waardoor het zwembadwater, dat betrokken wordt uit de Geul, gevaarlijk is voor de gezondheid. Het betekent het einde van de eerste toeristische attractie in Schin op Geul. Maar zeker niet het einde van de toeristische ontwikkeling in ons dorp. Integendeel, die begon toen in feite pas.

Wie er op de foto staan weten we helaas (nog) niet. Als u ons kunt helpen met het achterhalen van de namen van de zwemmers kunt u contact met ons opnemen via de website van de Heemkundevereniging Schin op Geul.