Open menu
Dorpskalenderfoto van Januari 2021

 La Baraque, het oude gemeenschapshuis omstreeks 1970.

In 1938 weet het kerkbestuur, onder voorzitterschap van pastoor Bergmans, beslag te leggen op 2 houten woonketen van de Staatsmijnen. Architect Beurskens uit Sittard smeedt deze 2 keten samen tot één gebouw dat de naam “Verenigingsgebouw” krijgt.  Het gebouw wordt neergezet op een in erfpacht verworven stuk grond aan de Veegats; een smalle weg die vanaf de Breeweg richting beemden voert. Het gebouw heeft een oppervlakte van 200 m². Midden jaren zestig krijgt het gebouw in de volksmond de toepasselijke naam “La Baraque”, omdat het een beetje in verval raakt en niet meer aan de eisen van de tijd voldoet.
In 1961 wordt een eerste poging ondernomen een nieuw gemeenschapshuis te realiseren in Hoeve de Hoogbeek. Deze plannen gaan echter niet door. Het duurt nog tot 1974 voordat een nieuw gemeenschapshuis een feit is. Deze nieuwe accommodatie krijgt in de volksmond de naam: ’t Geboew.