Open menu
Dorpskalenderfoto van April 2022

Ansichtkaart Oud-Valkenburg omstreeks 1920

Een mooie oude idyllische dorpsfoto van Oud-Valkenburg. De weg tussen Valkenburg en Schin op Geul was nog onverhard. Aan het eind van de twintiger jaren is deze verhard en vormt nu een belangrijke verkeersverbinding tussen Vakenburg en Gulpen-Wittem. Ten tijde van de foto was Oud-Valkenburg nog een klein dorpje met een mooi eeuwenoud kerkje en 2 prachtige kastelen. Op de foto zien we de
Johannes de Doperkerk. Deze kerk kent een lange geschiedenis. Vrijwel vast staat, dat de kerk van Oud-Valkenburg in de 11e eeuw, vermoedelijk rond het jaar 1050 door de heren van “Genhoes, Schaloen en Sibbe”
gesticht is als een zaalkerkje en zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft tot het huidige driebeukige kerkgebouw. Het oudste gedeelte vormt het huidige middenschip. Delen van de toren stammen eveneens uit de 11e of 12e eeuw. De tegenwoordige toren ontstond ten tijde van de gotiek in de 15e of 16e eeuw. Dit betekent dat dit kerkje al ruim 9 eeuwen mede het beeld van Oud-Valkenburg bepaalt.

Tegenover de kerk zien we een weiland. Door de groei van de bevolking en de behoefte aan bouwgrond hebben de koeien en fruitbomen, die eens op dit weiland stonden, plaatsgemaakt voor de bouw van enkele huizen. Maar ondanks de groei en uitbreiding is Oud-Valkenburg het mooie kleine pittoreske dorpje gebleven; een pareltje in ons Geuldal.

Persoonlijke ongelukken Zijn niet té betreuren. Wel had men veel moeite gehad een paar oudjes te herbergen, waarbij een negentigjarige blinde, dien men dooreen venster gered heeft. De schade van sommigen is door verzekering gedekt. Een paar menschen hebben helemaal niets verzekerd. Op de foto is een grote brand te zien van één of meerdere gebouwen. Het is echter niet duidelijk waar en wanneer deze foto in Walem gemaakt is en welke personen erop staan. Dat laatste zou de datering een stuk gemakkelijker maken. Dus het antwoord op de vraag of de foto in 1903 of 1933 is gemaakt blijft voorlopig nog onbeantwoord.

Als u weet wie er op de foto staat, kunt u contact opnemen met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).