Open menu
Historische aspecten van Schin op Geul, Strucht en Oud-Valkenburg – Deel 1

Conflicten rond een kerkgebouw. Schin op Geul: een geval apart!

De reeks "Historische aspecten van Schin op Geul, Strucht en Oud-Valkenburg" beschrijft in meerdere delen en op thematische wijze de uitgebreide geschiedenis van deze plaatsen.
Het eerste deel hierin is:

Conflicten rond een kerkgebouw. Schin op Geul: een geval apart!

Frans Crutzen

In 1917 werd Louis Eygelshoven geïnstalleerd als pastoor in Schin op Geul. Eén van zijn belangrijkste opgaven betrof de uitbreiding van de kerk. De kerk van Schin op Geul, oorspronkelijk een pijlerbasilica uit de twaalfde eeuw en voor het laatst uitgebreid in 1794/1795, was door de groei van de bevolking inmiddels veel te klein voor de geloofsgemeenschap. Vrijwel direct na zijn installatie verzocht de pastoor architect Willem Sprenger een ontwerp te maken voor uitbreiding. Diens ontwerp kreeg de zegen van het kerkbestuur, het bisdom en van Pierre Cuypers, toen nog voorzitter van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Een maand later trad Cuypers af. Zijn opvolger Jan Kalf zag het helemaal anders en keurde het ontwerp af.
In 1926 ondernam de pastoor een nieuwe poging om tot een uitbreiding te komen, nu met Jos van Groenendael als architect. Maar ook zijn ont-werp vond geen genade in de ogen van Jan Kalf van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, en evenmin in die van de Bisschoppelijke Bouwcommissie in Roermond. In Schin op Geul was de pastoor, op aandringen van de bisschop en tegen de wil in van het kerkbestuur, begonnen met de kerkuitbreiding.

Het opmerkelijke verhaal van de kerkuitbreiding in Schin op Geul is er een van botsende karakters en veranderende inzichten over restauratie en uitbreiding van oude dorpskerken. De nieuwe inzichten bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kwamen niet alleen naar voren in Schin op Geul, maar speelden ook een rol bij de nieuwbouw in Geulle en de uitbreiding van de parochiekerken van Wijlre en Margraten. Om die reden besteedt het boek ook aandacht aan de kerkenbouwgeschiedenis in die drie plaatsen.

Deze publicatie telt ruim 300 pagina’s, is voorzien van bijna 200 illustraties, indexen op familie- en plaatsnamen en een lijst van intekenaars. Het boek is bij ons te bestellen of beperkt verkrijgbaar in de boekhandel voor een bedrag van € 29,95.