Open menu
Boeken inwoners

Boeken geschreven door (oud-)inwoners van Schin op Geul en Oud-Valkenburg

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

B
       Anny Bongaarts e.v. Huyts
Haiku’s uit het Heuvelland
Lente, Zomer, Herfst, Winter

2013

       prof.dr. Jan Bosch
Onze weerbarstige werkelijkheid
Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan

2001

C
       Ralf Coumans
Adel aan Maas, Roer en Geul I

2009

Adel aan Maas, Roer en Geul II

2010

Adel aan Maas, Roer en Geul III

2011

F
       Rita Franx e.v. van Dijk
Genhoes en de Tuin der Hesperiden
in: Jaarboek 15 Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal

2005

Het middeleeuwse kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg
in: Jaarboek 16 Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal

2006

K
       Dré Kickken
Fanfare Sint-Cornelius
Driekwart eeuw muziek in Schin op Geul

1994

Kroniek parochie St. Mauritius Schin op Geul

2001

L
       Jeu Lenssen
Tien generaties Lenssen en Mijn jeugd in Stein

 

M
       M.J. May [pseudoniem]
Haiku’s uit het Heuvelland
Lente, Zomer, Herfst, Winter

2013

       pastoor Frans Mol
Maa
A Dictionary of the Maasai Language and Folklore
[woordenboek Engels-Maa]

1972

Maasai Mara
[beschrijving van het Maasai-Mara reservaat in Kenia]

1980

Ena Ninye Enkirukoto Ang
Inkitamoot e Nkanisa e Katoliki
[catechismus]

1993

Lessons in Maa
A Grammar of Maasai Language
[volledige grammatica]

1995

Maasai Language & Culture
Dictionary
[woordenboek Maa-Engels]

1996

Mateserem Enkai
Isinkolioitin loo lMaasai ooranyi te Nkanisa e Katoliki
[liturgisch gezangenboek]

1997

Lessons in Maa
A Grammar of Maasai Language
[volledige grammatica; herzien en uitgebreid]

2013

P
       dr. Titus Panhuysen
Archeologische kroniek van Maastricht over 1992 en 1993
in: Publications 129

1993

Archeologische kroniek van Maastricht over 1994
in: Publications 131

1995

Sleutelfiguren uit de vroegste geschiedenis van de Sint-Servaasabdij van Maastricht
in: Publications 147

2011

De archeologie rond het Maastrichtse Vrijthof in de historie
in: Jaarboek 2015 (Publications 151)

2015

       Frans Pluijmaekers
Gedachtenisprentjes

2004

Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur
Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de sacramenten

2011

Beeldverslag van het rooms-katholieke erfgoed
Historie in vogelvlucht, symbolieken, kerkelijke leer en catechese, gebeden en mystiek

2015

S
       Theo Salden sr.
Schin op Geul in oude ansichten 1

1984

Schin op Geul in oude ansichten 2

1986

Schin op Geul in oude ansichten 3

1994