Open menu
ALV afgelast

Zoals bekend kon vorig voorjaar de jaarvergadering van onze vereniging geen doorgang vinden ten gevolge van het uitbreken van de Corona pandemie.  En op dit moment maken overheidsmaatregelen om de verspreiding van dit virus tegen te gaan het nog steeds onmogelijk om een dergelijke bijeenkomst binnen afzienbare tijd te organiseren.  Om die reden is besloten om de – thans voorlopig op vrijdag 19 maart geplande – jaarvergadering 2021 tot nader order uit te stellen; zodra een bijeenkomst wel mogelijk zal zijn ontvangt U hierover uiteraard nader bericht.

p onze website kunt u de meest actuele informatie volgen  zoals de maandfoto van de dorpskalender en overig verenigingsnieuws en activiteiten (voorzover dat er uiteraard is).

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, John van Weersch (voorzitter)