Boeken geschreven door (oud-)inwoners van Schin op Geul en Oud-Valkenburg

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 
 
B
       Anny Bongaarts e.v. Huyts
    Haiku's uit het Heuvelland
Lente, Zomer, Herfst, Winter

2013
       
 
 
 
         prof.dr. Jan Bosch


    Onze weerbarstige werkelijkheid
Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan

2001
       
 
 

 
 
C
       Ralf Coumans
    Adel aan Maas, Roer en Geul I

2009
    Adel aan Maas, Roer en Geul II

2010
 
    Adel aan Maas, Roer en Geul III

2011
       
 
 

 
 
F
       Rita Franx e.v. van Dijk
    Genhoes en de Tuin der Hesperiden
in: Jaarboek 15 Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal

2005
    Het middeleeuwse kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg
in: Jaarboek 16 Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal

2006
 
 

 
 
K
       Dré Kickken
    Fanfare Sint-Cornelius
Driekwart eeuw muziek in Schin op Geul

1994
    Kroniek parochie St. Mauritius Schin op Geul

2001
 
 

 
 
L
       Jeu Lenssen
    Tien generaties Lenssen en Mijn jeugd in Stein

 
       
 
 

 
 
M
       M.J. May [pseudoniem]
    Haiku's uit het Heuvelland
Lente, Zomer, Herfst, Winter

2013
       
 
 
 
         pastoor Frans Mol


    Maa
A Dictionary of the Maasai Language and Folklore
[woordenboek Engels-Maa]

1972
    Maasai Mara
[beschrijving van het Maasai-Mara reservaat in Kenia]

1980
 
    Ena Ninye Enkirukoto Ang
Inkitamoot e Nkanisa e Katoliki
[catechismus]

1993
    Lessons in Maa
A Grammar of Maasai Language
[volledige grammatica]

1995
 
    Maasai Language & Culture
Dictionary
[woordenboek Maa-Engels]

1996
    Mateserem Enkai
Isinkolioitin loo lMaasai ooranyi te Nkanisa e Katoliki
[liturgisch gezangenboek]

1997
 
    Lessons in Maa
A Grammar of Maasai Language
[volledige grammatica; herzien en uitgebreid]

2013
       
 
 

 
 
P
       dr. Titus Panhuysen
    Archeologische kroniek van Maastricht over 1992 en 1993
in: Publications 129

1993
    Archeologische kroniek van Maastricht over 1994
in: Publications 131

1995
 
    Sleutelfiguren uit de vroegste geschiedenis van de Sint-Servaasabdij van Maastricht
in: Publications 147

2011
    De archeologie rond het Maastrichtse Vrijthof in de historie
in: Jaarboek 2015 (Publications 151)

2015
 
 
 
         Frans Pluijmaekers


    Gedachtenisprentjes

2004
    Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur
Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de sacramenten

2011
 
    Beeldverslag van het rooms-katholieke erfgoed
Historie in vogelvlucht, symbolieken, kerkelijke leer en catechese, gebeden en mystiek

2015
       
 
 

 
 
S
       Theo Salden sr.
    Schin op Geul in oude ansichten 1

1984
    Schin op Geul in oude ansichten 2

1986
 
    Schin op Geul in oude ansichten 3

1994